Imieniny dziś obchodzą

Feliks

Feliks: po łacinie felix znaczy szczęśliwy. Opisując charakter Feliksa należałoby powiedzieć: na imię mu szlachetność, gdyż jest osobą gotową nieść bezinteresowną pomoc wszystkim potrzebującym. A gdy już się w tym spełni, oddaje się swej drugiej namiętności - sztuce.


Piotr

bywa surowy, twardy, ale jednocześnie grzeczny i układny. Wielki myśliciel; bywa, że zżera go ambicja. Zainteresowania rzeczami wielkimi, nie odkrytymi tajemnicami, nauką; zadatki na uczonego. Lubiany w środowisku zawodowym i domowym. Czasem roztargniony, czym denerwuje najbliższych. Poluje... na dziewczęta!


Katarzyna

osoba o tym imieniu godna jest podziwu, szacunku i uznania. Jest, bowiem szlachetna, prostolinijna, stała w przekonaniach, pracowita, skrupulatna. Nie znosi osób dwulicowych, krętaczy i kłamców. Ma duże uzdolnienia artystyczne oraz dar opanowania wiedzy, dlatego może odegrać poważna rolę w życiu naukowym. Osoba kulturalna, oddana domowi, mężowi i kochająca dzieci całym swym dobrym sercem. Lubi przyrodę, podziwia sztuki teatralne, daje przykład jak zdobywać wiedzę.


Pelagia

Jest to żeńska forma imienia Pelagiusz i wywodzi się z języka greckiego, za pośrednictwem łaciny, od przymiotnika pelágios, pelagia – morski. W Polsce jest to imię znane, choć rzadko używane.


Eberhard

Jest to germańskie imię złożone. Jako pierwszy człon użyty jest element eber - // ebur - - wieprz, odyniec, dzik, a jako drugi hard // - hart - mocny, silny, trwały, ciężki.


Oktawian

Jest to imię wywodzące się z języka łacińskiego utworzone od nazwy rodu Octavia przy użyciu sufiksu –anus. Octavianus, znaczyło więc pierwotnie — ‘przyjęty do rodu Octavia’.
  Ubieranki