Imieniny dziś obchodzą

Cezary

zawsze chce rozumieć innych, chce być kimś ważnym i szanowanym i szuka kontaktu z takimi ludźmi. Lubi zabawy i podróże by po wszystkim odpocząć w domu. Osoba o trwałych i dobrych cechach charakteru: pracowita, lubi pogłębiać wiedzę. Szybko osiąga sukcesy, dorabia się, zakłada rodzinę. Osoby te są także stałe w miłości. Maja predyspozycje do przewodniczenia w środowisku. Mimo to są to także osoby nerwowe i impulsywne.


Maria

cechuje ja doskonałość, mistrzostwo i wszelkie osiągnięcia, daleko wykraczające poza to, co zwykłe i pospolite. Pociąga je wszystko, co tajemnicze. Maja rozwinięta intuicję. Są przy tym wnikliwe i starają się zawsze dotrzeć do istoty problemu. Nie znoszą bylejakości i prowizorki. Do życiowych zadań podchodzą w sposób perfekcyjny i często innym ludziom stawiają wysokie wymagania. Są wymagające, ale opiekuńcze, uczuciowe. Oddane życiu rodzinnemu, ale i wiele żądające od tych, których kochają. Cenią sobie wysoka jakość życia, także w sensie materialnym, ale nie pozwalają się "wciągnąć" w wyścig po pieniądze.


Hipolit

Jest to imię greckie należące do imion dwuczłonowych. Greckie Hippólytos w części pierwszej zawiera temat od rzeczownika híppos — ‘koń’, a w drugiej temat od czasownika lýo — ‘rozwiązuje, rozpuszczam, uwalniam’. Całość była więc rozumiana jako ‘mający rozpędzone konie’. U Greków imię to związane było także z mitem. Hipolit, syn Tezeusza, odrzucił miłość swej macochy Fedry, przez którą został fałszywie oskarżony przed ojcem i przeklęty przezeń, zginął. Chrześcijanom w pewnym stopniu przypomina motyw biblijnego Józefa i żony Putyfara. W Polsce imię to pojawia się w XI wieku w łacińskiej formie Hipolitus. Natomiast w XIII i XIV wieku znamy już postacie spolszczone, głownie Ipolit i z rzadka skrócenie Polit.


Tymoteusz

Jest to imię teoforyczne pochodzenia greckiego Timótheos złożone z członów: timé – cześć i - theos – Bóg. W języku greckim istniało też inne imię, które było odwróceniem imienia Tymoteusz, a mianowicie Theótimos.
  Ubieranki