Aaron

imieniny: 2 lipca

Jest to imię biblijne o niejasnej etymologii. Prawdopodobnie wywodzi się z języka hebrajskiego, od słowa aharón, w którym ahr - oznaczać może górę, szczyt, a - ón rdzeń drzewa, drzewo dębowe, lub od innego wyrazu o znaczeniu – prorocki, oświecony.


Abakuk

Imię Habaqquq (Ambakokum) zdaje się oznaczać - tego, który walczy lub roślinę ogrodu. Imię to znajduje się również w języku asyryjskim Hambagugu.


Abbo (Abbon)

Najprawdopodobniej imię pochodzenia germańskiego, skrócona forma imienia dwuczłonowego Adalburg. Imię to pełniło pierwotnie rolę spieszczenia, a później stało się imieniem samodzielnym. Forma Abbon pochodzi z postaci zlatynizowanej Abbo, - onis. Imię to mogło być też mieszane, z pochodzącym z języka hebrajskiego, łacińskim słowem abbas – opat, ojciec.


ABBON

Wywodzi się prawdopodobnie z germańskiego imienia Adalburg, Alburg lub z hebrajskiego obhad (sługa, niewolnik).


ABDANK

W Polsce notowane od XIV w.


Abdiasz

Jest to hebrajskie imię teoforyczne Abhadjah / Obhadjahu o znaczeniu – sługa Jahwe. Mogło mieć też formę oboczną Obadiah.


Abel

imieniny: 2 stycznia, 15 kwietnia, 5 sierpnia

To znane imię biblijne wywodzi się najprawdopodobniej z języka hebrajskiego, w którym słowo abhal znaczy — ‘dym, tchnienie, opar, mgła’. Może też wiązać się z akadyjskim słowem aplu / ibil lub asyryjskim ahbla / ablu — ‘syn rodzony’.


ABELARD

Pochodzenia hebrajskiego (patrz: Abel) lub francuskiego (pszczelarz).


Abibo

Jest to imię orientalne wywodzące się prawdopodobnie od starokananejskiej nazwy miesiąca Thel - Abib, wymienianej w Księdze Wyjścia (Wj 13,4; 23,15). Imię zawiera pierwiastek teoforyczny Ab - / Abi - — ‘mój ojciec’.


Abibus

Imię orientalne wywodzące się prawdopodobnie od starokananejskiej nazwy miesiąca Thel - Abib, wymienianej w Księdze Wyjścia (Wj 13,4; 23,15). Imię zawiera pierwiastek teoforyczny Ab - / Abi - - mój ojciec.


ABIGAIL

Pochodzenia hebrajskiego. Oznacza: radość ojca.


Abiliusz (Abilio)

Imię to wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie funkcjonowało pierwotnie jako cognomen (przydomek indywidualny), utworzone od nazwy miejscowości Abila, miasta w Celesyrii, stolicy regionu Abileny. Abilius – to pierwotnie pochodzący z Abilii lub Abileny.


Abraham

imieniny: 16 marca, 15 czerwca, 19 grudnia

Jest to imię biblijne pochodzące z akadyjskiego Aba - am - ra - am - kochaj ojca, a zatem reprezentuje najstarszą warstwę imiennictwa, tzw. imion - zadań. Według etymologii biblijnej miało oznaczać – ojciec mój jest wzniosły (Abram) i ojciec mnóstwa (Abraham). Do Polski przyszło wraz z chrześcijaństwem. W źródłach notowane jest w postaci: Abram, Abraam, Jabram, Abramek.


ABSALON

Z hebrajskiego - ojciec pokoju.


ACHAB

Z hebrajskiego - brat ojca.


ACHACJUSZ

Prawdopodobnie pochodzenia greckiego od achátés (agat) lub koloru drzewa (akacji); może również oznaczać: łagodny, dobrotliwy, nie znający zła. Notowane w Polsce od X w.


Achacy

imieniny: 22 czerwca

Imię męskie najprawdopodobniej pochodzenia greckiego. W takim wypadku byłoby utworzone od wyrazu achátēs – agat. W średniowieczu wiązano to imię z nazwą kolców jakiegoś drzewa, prawdopodobnie akacji.


ACHAZ

Pochodzenia hebrajskiego, od słowa achadz (właściciel) lub pers. imienia Khshayarsh.


Achilles

imieniny: 7 listopada

Imię męskie wywodzące się z greckiego Achilleús lub Achileús, które do łaciny przeszło w postaci Achilleus i Achilles. W języku greckim imie to znane od czasów najdawniejszych. Nosił jej jeden z bohaterów Iliady, ale jego pierwotne znaczenie nie jest znane. Można przypuszczać, że Grecy zapożyczyli to imię od któregoś z ludów znad morza Egejskiego. Inni szukają jego etymologii w greckim słowie áchos - ból, cierpienie.


ACHMED

Pochodzenia arabskiego.


Acizjusz

Jest to imię męskie wywodzące się z łaciny – Acisius, co zgodnie z prawidłami języka polskiego zostało przyswojone jako Acizjusz lub Acyzjusz. Formalnie imię to pochodzi od nazwy rodu Acisia powiązanej etymologicznie z wyrazem pospolitym acies, aciei – twarz, oblicze, spojrzenie.


ADALBALD

Pochodzenia staroniemieckiego.


ADALBERT

Pochodzenia staroniemieckiego, od słów adal (dobry, szlachetny) i beraht (błyszczący, lśniący), oznacza: pochodzący ze szlachetnego rodu. Polska forma: Wojciech.


Adam

imieniny: 6 kwietnia, 24 grudnia

lubi trzymać się faktów, ale często nie dowierza swoim umiejętnościom i traci samodzielność. Spokojny, dyplomatyczny; wybija się w szkole. Długo kocha w tajemnicy, ale w miłości wierny. Nie zawsze umie walczyć o swoje. Przyszłość w usługach lub handlu. Oszczędny aż do skąpstwa, często bardzo uparty!


ADAMNAN

Pochodzenia celtyckiego, o niejasnej etymologii.


Adamnan (Adomnan)

Imię pochodzenia celtyckiego o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej jest to spieszczenie biblijnego imienia Adam.


ADAUKT

Pochodzenia łacińskiego, od słowa adauctus (pomnożony).


Adolf

imieniny: 11 lutego, 14 lutego, 19 kwietnia, 17 czerwca, 21 sierpnia

Wyraz pochodzenia staroniemieckiego. Osoba o tym imieniu jest stała w przekonaniach, subtelna, kulturalna, charakter z temperamentem. Wrażliwy, dynamiczny typ, zdolny przywódca, potrzebuje szerokiego pola działania. W przypadku braku kontroli nad sobą może być niebezpieczny ;)


Adrian

imieniny: 4 marca, 5 marca, 8 lipca, 8 listopada

dynamiczna, intuicyjna, wrażliwa i odważna osobowość, dobry wykładowca, szczególne zdolności w sztuce i muzyce. Posiada wrodzone zdolności organizacyjne i kierownicze.


AELRED

Anglosaksońska forma niem. imion Adalrat, Adalrad.


Aengus

Imię mitologiczne celtyckie, należące do jednego z młodszych bogów irlandzkich, protoplasty licznych klanów. Występuje też w formie Oengus.


AFRANIUSZ

Męska forma imienia → Afra.


Agapit

imieniny: 18 sierpnia

Jest to imię męskie wywodzące się z greki (za pośrednictwem łaciny). Greckie Agápetos powstało z przymiotnika agápetos — ‘drogi, kochany’. Postać z - i - wywodzi się z wypomy późnogreckiej (po III w.), kiedy dawne ē (długie) zaczęto wymawiać jak i. W tej formie imię przeszło do języka łacińskiego, a z niego do innych języków europejskich.


Agatangelus

Jest to imię złożone pochodzenia greckiego. Podstawę imienia stanowią wyrazy pospolite: agathōs — ‘dobry, szlachetny’ oraz - angelos — ‘zwiastun, poseł, anioł’. Wydaje się, że pierwotnie było epitetem szlachetnego człowieka. W Polsce nigdy nie zyskało popularności.


Agaton

imieniny: 10 stycznia, 7 grudnia

Jest to imię pochodzenia greckiego: Agathós, od przymiotnika agathós, agathē - dobry, dobra. Końcowe - n wywodzi się z łacińskich przypadków zależnych.


AGENOR

Pochodzenie greckie, utworzone od słów agan (zbytnio) i aner (mężczyzna). Oznacza: mężny, bohaterski.


Ageryk

Jest to imię dwuczłonowe pochodzenia germańskiego. Pierwszym członem jest ag - (agil) — ‘włócznia, oszczep’, a drugim - rik — ‘władca, pan, król’. Imię w zależności od dialektu występowało w formach obocznych: Agilrich, Eilrich, Ellrich. W Polsce imię to nie występuje.


Agrykola

Imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen utworzone od wyrazu pospolitego agricola - rolnik, chłop.


AGRYPIN

Od imienia Agrippa (syn Agrippy), pochodzenia greckiego o znaczeniu dziecko narodzone nóżkami do przodu lub dziki koń.


Akka (Acca)

Jest to imię germańskie, spieszczona forma imienia skróconego, pochodzącego z imion adal - – adico – Acco.


Alan

imieniny: 14 października

Imię to można interpretować dwojako: jako imię rzymskie od nazwy etnicznej Alanów – plemienia scytyjsko - sarmackiego, lub jako imię celtyckie od wyrazu pospolitego alun – harmonia, współbrzmienie. W piśmiennictwie czasem mieszano to imię z Albanem.


Albert

imieniny: 18 lutego, 7 sierpnia, 15 listopada, 21 listopada

Z języków germańskich - szlachetny, sławny. W Polsce znane od XII wieku. Dość popularne w wieku XIX w sferach arystokracji. Dziś nadawane niezmiernie rzadko. Podczas ostatnich 10 lat wpisano je tylko raz do metryki krakowianina.


Albin

imieniny: 5 lutego, 23 czerwca, 22 lipca, 6 września, 15 września

To imię pochodzi z łaciny, a jako przymiotnik albus, określa kolor biały. Osoba o tym imieniu jest zaradcza, gospodarna, postępująca według zasady sprawiedliwości społecznej. Za to, co czyni, bierze pełną odpowiedzialność. Swoich życiowych przekonań broni do upadłego i z tego powodu ma czasem kłopoty towarzyskie, rodzinne. Jest świetnym organizatorem, pewnym siebie, zdecydowanym na wszystko. Nie znosi nakazów, jest zwolennikiem wolnej myśli i swobodnego działania. Posiada rozległą wiedzę, wybitną inteligencję o szerokich horyzontach. Jako mąż jest przeciętny, jako ojciec dobry, przyjaciel do towarzystwa mierny.


ALBRECHT

Pochodzenia staroniemieckiego, od słów adal (dobry, szlachetny) i beraht (błyszczący, lśniący).


ALDON

Pochodzenia litewskiego o niewyjaśnionej etymologii.


Aleksander

imieniny: 15 stycznia, 26 lutego, 27 lutego, 10 marca, 18 marca, 20 marca, 24 kwietnia, 3 maja, 18 maja, 10 lipca, 17 lipca, 11 sierpnia, 28 sierpnia, 13 września, 12 grudnia

jest to osoba otwarta na wszelkie nowości życiowe, uchodzi za człowieka nowoczesnego. Jest pracowity, ale... czasem oddaje się lenistwu. Posiada zacięcie do uprawiania rozrywki, ma bowiem duże poczucie humoru. Jest elokwentny, lubi słuchać muzyki i czytać książki. Zdobywa zawód adwokata lub lekarza. Subtelny, wrażliwy umysł. Mało oszczędny.


Aleksy

imieniny: 12 lutego, 24 kwietnia, 17 lipca, 28 sierpnia

Subtelny, wrażliwy umysł. Mało oszczędny. Szczęśliwy, gdy znajdzie się na odpowiednim stanowisku. Dobry doradca, lubi nieprzeciętne towarzystwo.


Alfons

imieniny: 7 lutego, 1 czerwca, 25 lipca, 1 sierpnia, 28 sierpnia, 19 września, 31 października, 15 listopada

Osoba o tym imieniu słowna, wrażliwa na muzykę, z małym poczuciem własnej godności. Jest naturą subtelną, lubiącą spokój. Umysł analityczny, doskonały na kierowniczym stanowisku.


Alfred

imieniny: 4 lipca, 19 lipca, 4 sierpnia, 14 sierpnia, 14 grudnia

To imię jest pochodzenia anglosaskiego. Osoba o tym imieniu jest uczuciowa, subtelna w kontaktach z innymi, delikatna w postępowaniu. Wyraża się wieloznacznie, co może spowodować nieporozumienia towarzyskie. Alfred jest rozsądny, posiada wybujałą osobowość, silny charakter, wolę nieugiętą. Chce by go doceniano, szanowano i podziwiano-ale dyskretnie. Chodzi własnymi drogami i nie pozwala by mieszali się inni w jego sprawy oraz życie. Jest nad wyraz dociekliwy, skłonny do dużego wysiłku samokształceniowego. Dobry ojciec, lubi przyjaciółki.


Alkuin

Imię pochodzenia germańskiego, występujące w piśmiennictwie w obocznych formach Alkuin // Alkwin. Należy do grupy imion dwuczłonowych z pierwszym członem alk - - świątynia i drugim - win - przyjaciel.


Alojzy

imieniny: 21 czerwca

Swój rodowód to imię ma w języku germańskim, a znaczy-wszystko wiedzący. Mężczyzna tak nazwany, jest agresywny, energiczny, przezorny i złośliwy. Zawsze podkreśla swoje znaczenie, swoje osiągnięcia i powodzenie w życiu. Ma uzdolnienia przywódcze, czasem może odnosić sukcesy na estradzie artystycznej. Nie uznaje partnerstwa kobiety, jest kiepskim mężem i miernym ojcem. Lubi prowadzić życie samolubne, ale wymaga od społeczeństwa akceptacji i uznania. Jeżeli to nie spotyka go, to może być przykry dla otoczenia, a nawet niebezpieczny. Posiada skomplikowany charakter, którego nie zrozumie nawet najbliższa osoba.


Altman

Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego złożone z dwóch członów: alt - — ‘stary’ oraz - mann — ‘człowiek, mąż, mężczyzna’.


Alweusz

Jest to imię łacińskie jednego z rodów rzymskich pochodzenia punickiego. Jego nazwa etymologicznie wiąże się z semickim słowem alva - niesprawiedliwość.


Amabilis

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen rzymskie Amabilis (tak dla kobiety, jak i mężczyzny) o znaczeniu – godny kochania, miły.


Amadeusz

imieniny: 14 stycznia, 30 marca, 10 sierpnia, 27 sierpnia

Jest to średniowieczne imię łacińskie powstałe w kręgach zakonnych. Utworzone zostało ze złożenia czasowników amo, amare — ‘kochać’ w części pierwszej oraz rzeczownika Deus — ‘Bóg’, w części drugiej.


Amand

Imię to wywodzi się od łacińskiego imienia Amandus. Formalnie pochodzi ono od czasownika wyrażającego pojęcie konieczności amare – kochać. Amandus znaczy dosłownie tyle co ten, który powinien (musi) być kochany. Od tego imienia pochodzi także forma żeńska Amanda.


Ambroży

imieniny: 20 marca, 4 kwietnia, 16 sierpnia, 16 października, 2 listopada, 7 grudnia

Imię to jest pochodzenia greckiego i oznacza: nieśmiertelny. Osoba o tym imieniu posiada wiele różnorakich talentów, a wśród nich najbardziej rozwinięty jest dar szybkiej nauki języków obcych. Jest silną indywidualnością, pełen temperamentu i uzdolnień organizatorskich, fizycznie prawidłowo rozwinięty. Jest pełen poczucia humoru, potrafi bawić towarzystwo, umilać czas grą na instrumentach muzycznych. Nie dopuszcza krytyki i nie umie przełknąć uwag pod swym adresem. Na tym tle powstają zatargi, kłopoty i zmartwienia. W domu przeciętny gospodarz, w rodzinie mierny ojciec, w małżeństwie niedoceniany. Jeżeli trafi na dobrą żonę, można go wtedy przykładać do rany.


Amon

imieniny: 20 grudnia

Imię to może być interpretowane jako pochodzące z języka hebrajskiego, od Amon - budowniczy, architekt, sprawny. Może też być imieniem mitologicznym egipskiego boga Amona (z koptyjskiego Amuoein - dający światło, świetlisty), utożsamiane przez Greków z Dzeusem. W końcu może także być imieniem pochodzenia germańskiego - Ammo, które jest spieszczeniem imienia dwuczłonowego, z pierwszym członem Heim - - dom, ojcowizna.


ANANIASZ

Pochodzenia hebrajskiego, występujące w Nowym Testamencie, od słowa hanamjah (Jahwe), oznacza: Bóg jest łaskawy (patrz: Anna, Hanna).


Anastazy

imieniny: 22 stycznia, 27 kwietnia, 20 maja, 11 czerwca, 5 grudnia

Imię greckie Anastásios, które powstało prawdopodobnie dopiero na gruncie chrześcijańskim od żeńskiej formy tego imienia Anastazja lub bezpośrednio od wyrazu gr. anástasis – zmartwychwstanie. Stąd też możemy to imię przetłumaczyć jako zmartwychwstały lub ten, który zmartwychwstanie dzięki pomocy Bożej.


Anatol

imieniny: 20 marca, 2 maja, 3 lipca, 20 listopada

Jest to imię greckie, oznacza wschód słońca. Anatol jest wielkim filantropem, działa odważnie, broniąc pokrzywdzonych. Postępuje zgodnie ze swoją intuicją, która prawie nigdy nie zawodzi go. Jest konserwatystą, a swych zasad broni uparcie. Swe uzdolnienia kierownicze wykorzystuje dla celów charytatywnych. Jako mężczyzna, wcześnie zakłada rodzinę, ale nadal poszukuje szczęścia w miłości. Swoją wierność rozmienia na drobne, ale najmocniej kocha żonę i dzieci. Jest dobrym gospodarzem. Nigdy nie wykorzysta prawidłowo swych uzdolnień artystycznych.


Andrzej

imieniny: 6 stycznia, 19 stycznia, 4 lutego, 12 kwietnia, 27 kwietnia, 13 maja, 16 maja, 12 lipca, 16 lipca, 17 lipca, 21 lipca, 1 listopada, 10 listopada, 30 listopada, 10 grudnia

posiada naturę odważna, szczera, niezwykle wnikliwa. Umie nie tylko inicjować przedsięwzięcia, ale również sprawnie je przeprowadzać. Jest uzdolnionym kierownikiem, chętnie radzi innym. Założone przez niego ognisko rodzinne może uchodzić za wzór do naśladowania.


ANGEL

Pochodzi od łacińskiego słowa angela (anielska) lub greckiego angelos (anioł, posłaniec, zwiastun).


Angelico

Jest to imię pochodzenia łacińskiego utworzone od wyrazu pospolitego angelicus - anielski.


Angelo

Jest to imię pochodzenia grecko - łacińskiego od słowa pospolitego angelus (gr. ággelos) — ‘posłaniec, zwiastun, anioł’. W Polsce notowane już w XIV wieku w formie łacińskiej Angelus. Poświadczona jest też forma Anioł.


Anicet

imieniny: 17 kwietnia

Imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się z Anikeotos przez łacińskie Anicetus. Na gruncie greckim jest to użyty w funkcji imienniczej przymiotnik aniketos – niezwyciężony (a - początkowe jest równoznaczne z polskim nie - w części drugiej jest rdzeń od wyrazu nike – zwycięstwo).


Anizjusz

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie gentilicum od gens Anisia. Nazwa rodu jest niejasna. Anisius to mężczyzna należący do rodu Anisia. W Polsce brak poświadczeń jego występowania.


Ansegiz

Jest to dwuczłonowe imię złożone pochodzenia germańskiego, w którym część pierwsza jest imieniem bogów skandynawskich rodu Odyna, a druga jest częstym w imiennictwie germańskim wyrazem –gis (gisil) – strzała. Zatem Ansegiz to – posiadający strzałę Asów.


ANTIP

Pochodzenie greckie, od anti (w miejsce) i pater (ojciec). Imię używane w kościele prawosławnym.


Antoni

imieniny: 9 stycznia, 12 stycznia, 17 stycznia, 6 lutego, 1 marca, 28 marca, 3 kwietnia, 10 kwietnia, 7 czerwca, 13 czerwca, 5 lipca, 7 lipca, 24 lipca, 3 września, 24 października, 31 października, 7 listopada, 28 grudnia

Z rodu rzymskich plebejuszy pochodzi to imię, a oznacza człowieka wywodzącego się z rodu Antoniuszów. Każdy Antoni jest doskonałym znawcą duszy i charakterów ludzkich. Zdolny jest posunąć do przodu rozwój nauki ścisłej. Bywa też wszechstronnie wykształcony, a dzięki temu, że ma zmysł krytyczny odnosi poważne sukcesy. Sprzyja temu jego słały charakter, pewność siebie, lojalność wobec postanowień. Przy swej upartości i bezkompromisowości nie powinien spełniać funkcji kierowniczych. W domu jest mało zauważalny, w rodzinie spokojny, mąż przeciętny, ojciec mierny. Dba jednak o warunki dla swojej rodziny. Nie lubi rozgłosu, woli zacisze pracowni.


Antonin

imieniny: 10 maja

Imię to wywodzi się z łacińskiego Antoninus, które, jak wiele rzymskich imion na - inus jest tzw. imieniem od nazwiska rodowego Antonii. W Polsce imię to nie jest dziś znane.


Anzelm

imieniny: 18 marca, 21 kwietnia

Mężczyzna żądny władzy, mało oszczędny, zawsze zajęty, może być wielkim sceptykiem. Trudny do przekonania, pełen temperamentu, wrażliwy, z wielką intuicją. Zdolności aktorskie.


Apolinary

imieniny: 8 kwietnia, 23 lipca, 23 sierpnia, 5 października

To imię pochodzi z języka łacińskiego i oznacza mężczyznę należącego do Apollina. Osoba o tym imieniu jest nieprzeciętna, o wielkich ideałach, które konsekwentnie realizuje. Jest przy tym odważny, toteż w dziedzinie przez siebie obranej odnosi sukcesy. Jest bezkompromisowy, staranny. Posiada wszelkie predyspozycje, by przyczynić się walnie do opracowania wynalazku. Ma jednak nierówny charakter; raz bywa łagodny, innym razem bardzo wybuchowy, nieprzystępny. Kieruje się nieraz chwilowymi bodźcami, dlatego w ocenach może krzywdzić ludzi. W przekonaniach jest konserwatywny. Nie uznaje sztuk artystycznych.


APOLLO

Pochodzenia greckiego, od słowa apollymi (zabić, zniszczyć) lub od imienia boga Apolla.


APOLONIUSZ

Pochodzenia greckiego, od słowa apollymi (zabić, zniszczyć), również od imienia boga Apolla. Może oznaczać: pochodzący z jednego z miast o nazwie Apolonia (istniejących przeważnie na terenach dzisiejszej Bułgarii).


Ariel

imieniny: 16 listopada

Jest to imię biblijne pochodzenia hebrajskiego. Hebrajskie Ari`el znaczy - boży lew lub ogień boży. Tak określano także ołtarz świątyni jerozolimskiej, samą świątynię i Jerozolimę.


Arkadiusz

imieniny: 12 stycznia, 4 marca, 13 listopada

Imię męskie pochodzące z języka greckiego. Arkadikós oznacza pochodzącego z Arkadii, znanej jako kraina szczęśliwości. Mężczyzna o tym imieniu jest optymistą, wesołkiem, który w każdej sytuacji potrafi wprowadzić radosny nastrój. Uważany za przystojnego, szarmanckiego człowieka, ma duże powodzenie wśród kobiet i wzbudza szacunek mężczyzn. Nie przepada za nauką i zdobywaniem wiedzy przez co nie może osiągnąć sukcesu w życiu, bowiem same zdolności bez wykształcenia w jego przypadku nie wystarczają. Lubi przewodzić grupami ludzi i dobrze mu to wychodzi. Kocha swoją żonę i dzieci, chętnie zajmuje się domem. Szczęściarz, lubi dostatek i wygody. Trochę leniwy. Wrażliwy, bystry obserwator. Uparty, wymagający. Chłopiec o tym imieniu ma wielkie marzenia, lubi dalekie podróże. Szuka w świecie nowości i atrakcji. Interesuje się przeważnie wynalazkami.


ARMAND

Pochodzi od staroniemieckiego imienia Herman, złożonego ze słów heri (lud, wojsko) i man (człowiek). Oznacza: mężczyzna lub żołnierz, broniący swojego ludu.


ARNOLD

Pochodzenia staroniemieckiego, od słów arn (orzeł) i waltan (panować). Oznacza: ten, który panuje nad wszystkim jak orzeł. W Polsce używane od XIII w. w formach Arnold, Arnolf, Arnołt, Arnulf, Arnułt, Harnołt, Jarnołt, Jarnułt, Jernołt, Jernułt.


ARSENIUSZ

Pochodzenia greckiego, od arsenios (mężny, silny).


ARTEMIUSZ

Pochodzenia greckiego, oznacza: nienaruszony, stały, zdrowy. Może pochodzić także od imienia bogini Artemis.


Artur

imieniny: 6 października, 15 listopada

mężczyzna o tym imieniu to duża indywidualność, dlatego chodzi własnymi drogami, kieruje się zasadami jemu tylko znanymi. Jego energia, skrupulatność, sposób analitycznego patrzenia na sprawy. Może dawać przykład jak należy żyć oszczędnie, a zarazem nie w skąpstwie. W przypadku potrzeby, służy drugim radą i pomocą. Docenia szerokie znajomości, dba o kontakty towarzyskie.


Arystarch

imieniny: 28 kwietnia, 4 sierpnia

Jest to imię dwuczłonowe pochodzenia greckiego. W części pierwszej występuje temat przymiotnikowy árist - (od áristos) — ‘najlepszy’, a w drugiej - arch — ‘książę, władca’. Arystarch to ‘najlepszy książę, władca’.


ASMUS

Pochodzenia greckiego, od słowa eros (miłość) lub erasmios (upragniony, wdzięczny).


ASPAZJUSZ

Pochodzenia greckiego, od słowa aspasios, oznacza: pożądany, mile witany, mile widziany.


Aspren

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen (głównie niewolników), etymologicznie związane ze słowem asper, - a, - um — ‘nieokrzesany, dziki’. W inskrypcjach pojawia się także w formie zgrecyzowanej Asprenas lub Asprianus, Asprienus. W Polsce imię to nigdy nie używane.


ATANAZY

Pochodzenia greckiego, od słowa athanasios (nieśmiertelny). Imię popularne od końca IV wieku, również w formach Afanasij, Apanas.


Audyfaks

Jest to imię o niejasnej etymologii, prawdopodobnie pochodzenia perskiego lub syryjskiego. W łacinie pisane Audifax lub Audefax.


AUGUST

Pochodzenia łacińskiego, od słowa august (czcigodny, boski, uświęcony przez dobre znaki). Przydomek niektórych cesarzy rzymskich. W Polsce znane od pierwszej połowy XIII w.


Augustyn

imieniny: 28 stycznia, 29 kwietnia, 19 maja, 28 maja, 28 sierpnia

Słowo pochodzenia łacińskiego. Osoba o takim imieniu jest jednostką ambitną, o wielkim temperamencie. Natura bardzo wrażliwa, uczuciowa, twórcza. Charakteryzuje ją duża doza humoru, posiada zdolności artystyczne, względnie pisarskie. Jest oddana rodzinie, mało oszczędna.


AURELI

Pochodzenia łacińskiego, od słów aurea (złota), aureola (złocista).


Aureliusz

imieniny: 9 września, 13 września, 16 listopada

Imię męskie pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie nazwa rodu Aurelius (Aurelia).


AXEL

Skrócona, przekształcona forma imienia Absalom (ojciec pokoju).
  Ubieranki